Dítě by mělo pracovat co nejdříve, aspoň trochu

Posted by on 10.4.2018

Ještě před zhruba třiceti lety bylo zcela běžné, že dítě vystudovalo základní školu a muselo nastoupit do zaměstnání. Rodičům příliš nezáleželo na tom, zda se dítě dobře učí nebo ne, podstatné pro ně bylo, aby nastoupilo do zaměstnání a začalo se podílet na spolufinancování domácnosti. Celá řada nadaných a talentovaných dětí skončili v pomocných dělnických profesí jen proto, že rodiče je odmítali nadále finančně podporovat.
eurové bankovky
Dnes je to naštěstí jiné. Trochu v jiném extrému. Rodiče podporují děti na studiích stůj co stůj. Velmi často dětem vytvářejí co nejvýhodnější podmínky, jen aby v klidu studovali. Mnozí rodiče například uplácejí čerstvé maturanty opravdu velkými dary, které jsou v podstatě úplatkem, aby šli studovat vysokou školu. Nejsou to rozhodně žádné malé dárečky, ale jsou to dary v podobě aut nebo vlastních bytů. A to se vyplatí, zvlášť když rodič platí benzín či nájem.
 ruličky z dolarů

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress