Řecko ukrývá taje slovanského dědictví: vydejte se do země Konstantina a Metoděje

Posted by on 10.4.2018

Thessaloniki, tedy Soluň počeštěně, se stává nejvyhledávanějším rezortem pro dovolené v Řecku. Proč? Přečtěte si o tom v našem článku a dozvíte se všechno, co vás zajímá.

·         Poloostrov Chalkidiki lákal odedávna
Slovany ale ještě o něco více. Kdo by nechtěl vědět, odkud k nám přišli na konci devátého století věrozvěsti, kteří do našich zemí přinesli písmo, které se stalo základem pro nejenom českou řeč, ale všechnu řeč slovanskou?
Hlaholice a později upravená Cyrilice daly psanou podobu řeči, která tu byla před tím, než se ve třináctém století začalo hovořit o staročeštině: praslovanština a staroslověnština. Ze staroslověnštiny se pak vyklubaly všechny jazyky, které dnes řadíme vedle románských a ugrofinských jako slovanské. Jedná se o nejpočetnější jazykovou skupinu v Evropě.
město v Řecku

Východně od centra Řecka

Právě tady hledejte poloostrov, který proslul svými kopci, ale také svými pevnostmi na březích moře. Teplé a mělké Egejské moře bylo domovem Poseidona, nebo to alespoň tvrdí řecké pověsti. Turisticky jsou navštěvované hlavně dva výstupky na tomto poloostrově, jedním je Sithonie a druhým Kasandra. Podle starých Řeků šlo o posvátné místo.
Soluň je plná historie
Město má asi jeden milion obyvatel, a půl milionu ročně zde přijede turistů. To znamená, že j e po Athénách druhým největším městem Řecka.
–          Navštivte katedrálu Cyrila a Metoděje
Ta se nachází uprostřed Soluně. Je to barevný protestantský kostel ovlivněný byzantským stylem, proto z části vypadá jako synagoga, kterou v minulosti byl.
–          Soluň je od osmdesátých let na seznamu kulturního dědictví UNESCO
kostel v Řecku

Archeologické muzeum

To se nachází u archeoložiště Olynth. Vykopávky zde stále probíhají a jsou velmi úspěšné. Nacházejí se zde hlavně doklady o životě starých Řeků v době dávno před naším letopočtem.

Posted in: Cestování

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress